Zakladanie spoločností a virtuálna kancelária v Žiline a Martine

Založenie s.r.o. a všetkých typov obchodných spoločností (a.s., v.o.s….)

Potrebujete poradiť pri výbere vhodnej právnej formy spoločnosti?
Potrebujete pomoc pri vypracovaní dokumentov, zmlúv a iných listín potrebných pre založenie spoločnosti a jej registráciu do Obchodného registra?

Naša spoločnosť Vám zabezpečí kompletný servis pri:

* založení s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), a.s. (akciová spoločnosť) a ostatných typov obchodných spoločností (v.o.s, k.s., …) kdekoľvek na slovensku
* pri akýchkoľvek zmenách v už existujúcej spoločnosti,
* pomôže Vám pri vypracovaní všetkých dokumentov pre založenie Vašej spoločnosti a jej registráciu do Obchodného registra,
* odkonzultujeme Vaše predmety činnosti na Živnostenskom úrade a zabezpečíme vydanie samostatných živnostenských listov,
* zabezpečíme splnenie všetkých zákonných povinností vrátane zápisu spoločnosti do Obchodného registra, v daňovom konaní a pri styku s orgánmi verejnej moci. Podľa pokynov prihlásime Vašu spoločnosť ako platiteľa dane z príjmu, prípadne DPH.

Orientačná cena od: 149 € zahŕňa:

* vypracovanie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny,
* vypracovanie ostatných potrebných dokumentov,
* vybavenie živnostenského listu,
* zabezpečenie zápisu do Obchodného registra,
* zaregistrovanie spoločnosti na Daňovom úrade- daň z príjmu, DPH,
všetky súdne, správne a notárske poplatky si hradí klient sám.

Klient navštíví len notársky úrad. Ostatné inštitúcie vybavíme my. Pri dlhodobej spolupráci možnosť poskytnutia individuálnej zľavy.

Čo ponúka naša virtuálna kancelária ?

* Registračné sídlo spoločnosti spĺňajúce legislatívne podmienky
* Prestížne reprezentatívne priestory v centre mesta Žilina a Martin
* Príjem, úschova a preposielanie pošty
* Prístup k doručenej písomnej pošte cez internet, bez nutnosti navštívíť virtuálnu kanceláriu (viac…)
* Možnosť prenájmu zasadacej miestnosti s plným vybavaním a asistentkou
* Služby telefonickej a osobnej asistentky – odpovedanie telefonátov vo Vašom mene

Pri vzniku spoločnosti Vám doručíme potvrdenie o zápise spoločnosti a výpis z obchodného registra. Ušetríme Vám množstvo času, námahy, vyhnete sa návštevám na úradoch s neistým koncom a v neposlednom rade sa vyvarujete zbytočných chýb, čím ušetríte svoje vlastné peniaze.

Založenie obchodnej spoločnosti je právny úkon, ktorý smeruje k vzniku novej právnickej osoby. Právna teória rozlišuje tzv. osobné obchodné spoločnosti, ktorými sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť a tzv. kapitálové spoločnosti, ktorými sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Kapitálové spoločnosti môžu byť založené aj na iný ako podnikateľský účel, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.

Základné rozdiely medzi vyššie uvedenými skupinami obchodných spoločností spočívajú predovšetkým v spôsobe ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti, vo viazaní (príp. neviazaní) vzniku spoločnosti na existenciu základného imania, v štruktúre orgánov spoločnosti ako i úprave možnosti spoločníkov spoločnosti konať za spoločnosť. Zakladateľom obchodnej spoločnosti môže byť právnická ako i fyzická osoba.