Online kalkulácia

Vedenie účtovníctva
Spracovanie účtovníctva
Platiteľ DPH
Počet dokladov za mesiac:
Počet vystavených faktúr / mesiac
Počet došlých faktúr / mesiac
Počet pokladničných dokladov / mesiac
Počet strán bankového výpisu
Odpisovaný majetok
Leasingové a úverové zmluvy
Spracovanie miezd a personalistiky
Počet zamestnancov + dohody
Archivácia dokladov
Účtovná uzávierka

Cenník

Ceny sú uvedené bez DPH.
V prípade, že ste zadali zodpovedajúce množstvo Vašich dokladov, je uvedená cena za vedenie účtovníctva konečná. Odmena za vedenie účtovníctva je dohodnutá na základe Zmluvy o vedení účtovníctva, ktorá zahŕňa:
- spracovanie jednoduchého / podvojného účtovníctva podľa požiadaviek klienta
- výstupy podľa požiadaviek klienta za požadované obdobie spracovania dokladov
- poistenie zodpovednosti za vedenie účtovníctva
- online poradenstvo
- výstupy v súlade s platnými účtovnými a daňovými zákonmi v znení neskorších novelizácií
- jednorázovú odmenu za prípravu dokladov účtovnej uzávierky
- jednorázovú odmenu za spracovanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve: Súvaha, Výkaz Ziskov a strát, Poznámky
- jednorázovú odmenu za spracovanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve: Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz Príjmov a výdavkov + prílohy k daňovému priznaniu fyzickej osoby
- jednorázovú odmenu za prípravu a vypracovanie daňového priznania Dani z príjmov právnických osôb
- jednorázovú odmenu za prípravu a vypracovanie daňového priznania Dani z príjmov fyzických osôb

© PSbau.eu 2011 |