Mesačný plátca

od 1.10.2012 – novovzniknutý platcovia DPH majú mesačné zdaňovacie obdobie. Na štvrťročné môžu prejsť až po 12 mesiacoch, ak ich obrat nie je za 12 mesiacov vyšší ako 100.000,– €.