Komplexná ponuka služieb

 • Zmluvná dohoda o poskytovaných službách
 • Vedenie a spracovanie účtovníctva
 • Poistenie účtovníka
 • Odborné konzultácie online
 • Zastupovanie klienta
 • Kontrola a rekonštrukcia účtovníctva minulých období
 • Účtovný dozor
 • Vypracovanie návrhu zápisnice z valn ého zhromaždenia k rozdeleniu zisku/straty za predchádzajúce účtovné obdobie
 • Tvorba a implementácia interných smerníc
 • Vedenie pomocných účtovných kníh
 • Zabezpečenie vrátenia dane z pridanej hodnoty z krajín EU
 • Daňová optimalizácia
 • Finančná analýza
 • Archivácia dokladov počas celého obdobia  platnej legislatívy

Ako to u nás funguje:

Princíp je založený na max.spokojnosti nášho klienta. Na základe prvotného kontaktu a cenníka uverejneného na našej stránke uzavrieme písomnú dohodu, v ktorej náš klient stanoví všetky požiadavky na vedenie účtovníctva. Zároveň obdrží Zmluvu o zodpovednosti za vedenie účtovníctva, na základe ktorej garantujeme 100% ručenie za spracovanie účtovníctva.
Klient sa môže rozhodnúť, či chce spracovávať účtovníctvo priamo vo svojich obchodných priestoroch, alebo v našich kancelárskych priestoroch. Vzdialenosť už v dnešnej dobe nie je dôležitá, máme uzatvorenú zmluvu s prepravnou spoločnosťou, ktorá doručí doklady v požadovanom čase kdekoľvek na Slovensku.

Spracovávame doklady ihneď po doručení a zároveň zasielame požadované výstupy pre klienta. Výhodou je veľká informovanosť klienta o stave financií, pohľadávok, záväzkov a výsledku hospodárenia. Zároveň sme online pri všetkých otázkach klienta o stave, v ktorom sa jeho firma nachádza, hľadáme všetky možnosti optimalizácie daní a efektívneho fungovania spoločnosti.

V prípade, že má klient záujem o informácie, môže využiť našu partnerskú zónu, ktorá poskytuje odpoveď na veľa všeobecných a opakujúcich sa problémov, a zároveň naše online spojenie, kde jeho problém riešime okamžite.

Veríme, že v prípade vášho záujmu využijete naše služby a zaradíte sa medzi našich spokojných klientov.