Povinnosť ERP

Ministerstvo financií SR k problematike používania pokladnice a to v prípade posudzovania, kedy sa v rámci podnikateľskej činnosti jedná o poskytovania služieb a kedy o predaj tovaru vydalo stanovisko :
Pri posudzovaní použitia pokladnice je potrebné zistiť o akú podnikateľskú činnosť ide, či ide o vykonávanie špecializovaných stav. prác vrátene dodávky materiálu alebo ide o obchodnú činnosť, v rámci ktorej môže byť ponúknutá služba (montáž).
S prihliadnutím na uvedené MF SR navrhuje pri špecializovaných stavebných prác uplatňovať nasledovný postup:
-ak by podnikateľ poskytoval len službu bez dodávky akéhokoľvek materiálu, tak v uvedenom prípade podnikateľovi nevzniká povinnosť používať pokladnicu.
-ak podnikateľ poskytuje službu aj s dodávkou materiálu (materiál môže kúpiť alebo aj sám vyrobiť), v uvedenom prípade ide o službu s dodávkou materiálu pri ktorej nie je povinnosť používať pokladnicu.
-ak podnikateľ vyrobí výrobok alebo zaobstará výrobok, ktorý dodá bez montáže, ide o predaj tovaru, kedy ak sa tržby prijímajú v hotovosti podnikateľ je povinný používať pokladnicu na evidenciu týchto tržieb.
-ak podnikateľ, napr. stolár okrem montáže kuchynskej linky, nábytku, skrine či už ním vyrobených alebo aj kúpených, bude osadzovať aj elektrospotrebiče, ktoré on zaobstaral, tieto spotrebiče je potrebné posudzovať ako predaj tovaru, pretože tieto nesúvisia s jeho činnosťou, v uvedenom prípade je podnikateľ povinný prijaté tržby evidovať v pokladnici
-ak by osadzoval elektrospotrebiče, ktoré si zákazník kúpil od iného dodávateľa , išlo by len o službu, pri ktorej nevzniká povinnosť používať pokladnicu.
-ak podnikateľ, ktorého prevažnou činnosťou je predaj tovaru (napr. predajňa nábytkom, parketami, dlažbou a podobne), ktorý zároveň zákazníkovi ponúkne aj dovoz a montáž, resp. osadenie nábytku – toto posudzovať ako predaj tovaru, kedy je potrebné použiť pokladnicu
-ak podnikateľ, napr. stolár vyrobí skriňu, ktorú zmontuje (vyrobí) v dielni a ako celok dovezie zákazníkovi – ide o dodávku tovaru, resp. dovoz tovaru a nie montáž, kedy tiež vzniká povinnosť používať pokladnicu.