Rýchle výpočty

Naši zákazníci majú možnosť základných výpočtov:

Príklad mzdového výpočtu: