Mzdy a personalistika

Ponúkané služby:

  • pomoc pri vypracovaní pracovných zmlúv a dohôd
  • elektronická komunikácia so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
  • kompletná personálna agenda zamestnanca od nástupu do zamestnania až po ukončenie pracovného pomeru
  • výstupy na požiadanie, najneskôr do 1 pracovného dňa.
  • archivácia dokladov
  • poradenstvo v oblasti mzdy a personalistiky
  • personalistika a skúsenosti so zamestnancami

Mzda je cena práce, ktorá je výsledkom fungovania trhu, vzťahom medzi dopytom po práci a ponukou práce.

Personalistika je obor, ktorý sa zameriava na získavanie kvalitných ľudí pre podnik, prácu s nimi a motiváciu či stanovenie optimálnych mzdových postupov. Veľmi sa podobá na management.