Zmena zdaň.obdobia DPH

Vážení klienti, vážime si vašej dôvery a ďakujeme vám za spoluprácu v roku 2012. Ako poďakovanie sme pre všetkých klientov, ktorí sú od 1.1.2013 povinní zmeniť zdaňovacie obdobie DPH zo štvrťročného platcu na platcu mesačného pripravili zvýšenie odmeny za vedenie účtovníctva vo výške: 0,00 Eur.
Tešíme sa na spoluprácu v Novom roku 2013.