Účtovníctvo

Účtovníctvo je veľmi podstatné pre každý podnik nie len kvôli vyčísleniu veľkosti majetku, ale aj pre jeho kontrolu a správu . Každá účtovná jednotka (podnik) je zo zákona povinná viesť účtovníctvo.

Naša firma ponúka nasledovné služby:

Účtovníctvo podniku ako štruktúrovaný účtovný informačný systém obsahuje tieto základné prvky:

  • finančné účtovníctvo,
  • manažérske účtovníctvo:
    • vnútroorganizačné účtovníctvo,
    • kalkulácie,
    • plánovanie a rozpočtovanie.

Finančné účtovníctvo môže byť vedené v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.