Jednoduché účtovníctvo

Pre účtovnú závierku jednoduchého účtovníctva sú typické činnosti, ktoré zahŕňame v našich službách:

  • uzávierka účtovných kníh na konci účtovného obdobia.
  • inventarizácia majetku a záväzkov.
  • tvorba odpisového plánu.
  • odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov.
  • vypracovanie daňového priznania dani z príjmov fyzických osôb, výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch.
  • vyčíslenie dane z príjmu fyzických osôb vrátane preddavkov.
  • tlač peňažného denníka.