ZMLUVNÍ KLIENTI

Aktuálna zľava pre obdobie od 1.1.2013. do 30.9.2013:

V prípade, že uzatvoríme novú zmluvu na základe Vášho odporúčania, ktorá bude trvať minimálne po dobu 6 mesiacov, obdržíte od nás zľavu 30% z mesačnej odmeny za vedenie účtovníctva po dobu 5 mesiacov.