Priebežná ÚZ

Priebežnú účtovnú závierku poskytujeme klientom na požiadanie, resp. v intervaloch podľa Zmluvy o vedení účtovníctva. Výstupy poskytované klientom sú pravidelne archivované a umožnia zjednodušiť vedenie účtovníctva a následne zostavovanie účtovnej závierky.

Priebežnú účtovnú závierku predkladáme minimálne jedenkrát mesačne, resp. štvrťročne ako jednu zo základných výstupných zostáv, ktoré sú východiskom pri riešení optimalizácie daní.