Získajte príspevok

Pomôžeme Vám s vypracovaním žiadosti o príspevok pre zamestnávateľa, ako aj s pravidelným predkladaním požadovaných dokladov o splnení podmienok príspevku.