Vedenie účtovníctva

Poskytujeme účtovné služby od jednorázového spracovania dokladov až po komplexné vedenie účtovníctva v intervaloch a výstupoch podľa požiadaviek klienta.
Kompletné vedenie účtovníctva zahŕňa:

  1. Vedenie jednoduchého účtovníctva
  2. Vedenie podvojného účtovníctva
  3. Online vedenie účtovníctva

Naša zmluvná dohoda s klientom upravuje všetky práva a povinnosti zmluvných strán vrátane prílohy Poistenia zodpovednosti účtovníka. Všetci naši zmluvní partneri získavajú neobmedzený prístup do Zóny pre partnerov, ktorá poskytuje aktuálne informácie o platnej legislatíve a zároveň umožní jednoduchý výpočet daní a miezd. Akútne problémy klienta riešime okamžite prostredníctvom nášho online spojenia s klientom.

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva, správy miezd, daňového a podnikateľského poradenstva a v oblasti zakladania obchodných spoločností. Našich klientov vieme po dohode zastupovať voči úradom štátnej správy alebo ostatným potrebným subjektom.

Profesionálne a online vedenie účtovníctva je základ našich služieb.