NOVÍ KLIENTI

Pozrite si našu práve prebiehajúcu akciu na Cenníku, ktorá je platná do 30.9.2013.

Poskytujeme  ZDARMA  konzultácie:

  • ak sa pri začatí podnikania rozhodujete, ktorá z foriem podnikania bude pre Vás výhodnejšia – poradíme Vám pri rozhodovaní SZČO/s.r.o.
  • upozorníme Vás na všetky zákonné povinnosti vyplývajúce so začiatkom podnikania
  • predchádzame zákonným postihom vyplývajúcim z neznalosti zákonov´
  • zefektívnime Vaše úsilie o rýchly rast firmy
  • +/- jednotlivých rozhodnutí
  • poskytneme Vám finančnú analýzu
  • vypracujeme ekonomické podklady pre získanie bankových úverov a finančných výpomocí
  • poradíme Vám pri optimalizácii daní
  • všetky úkony uskutočňujeme na vlastných hw a licencovaných sw

Následne poskytujeme aktuálne zľavy pre vás ako našich zmluvných klientov.