Daň z nehnuteľností

Daňovník je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do termínu 31.1.2013 za nehnuteľnosť, ktorú nadobudol v roku 2012 a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a pod.
Sadzby dane ŽILINA: