Účtovný odborník

Ďakujeme, že ste sa s dôverou obrátili na našu spoločnosť. Dovoľte nám, predstaviť sa:

Ing. Jana Šošková Macúšová

konateľ spoločnosti DEVELOP CONSULT, s.r.o.

Dosiahnuté vzdelanie a prax: Ekonomická univerzita Bratislava , Fakulta hospodárskej informatiky, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Absolvovaná štátna skúška z odboru Účtovníctvo, Účtovná závierka, Audítorsvo, Ekonomika a manažment. Člen Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov Bratislava, prax v odbore 15 rokov.

 

Janka Filová

účtovný odborník

Dosiahnuté vzdelanie a prax: Obchodná akadémia Žilina, prax v odbore 15 rokov.

 

Ing. Miroslava Sagálová

účtovný odborník

Dosiahnuté vzdelanie a prax: Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky, odbor Účtovníctvo a audítorstvo, prax v odbore: 10 rokov

 

Ing. Veronika Danajová

mzdy a personalistika

Dosiahnuté vzdelanie a prax: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, odbor Krízový manažment, prax v odbore 5 rokov.